Słownik

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

•  Numer Rachunku Bankowego

•  Nominalna stopa procentowaProdukty finansowe