Słownik

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

•  Inkaso

Inkaso to forma rozliczeń bezgotówkowych, polegająca na warunkowej formie płatności. Bank pobiera od kupującego na rzecz sprzedającego określoną należność w zamian za wydanie powierzonych przez sprzedającego dokumentów, zgodnie z ustalonymi warunkami. Przedmiotem inkasa mogą być dokumenty handlowe i finansowe. Inkaso jest formą płatności polecaną jedynie zaufanym kotrahentom.

•  IBAN - International Bank Account Number

IBAN (z ang. International Bank Account Number; pol. Międzynarodowy Numer Rachunku Bankowego) to międzynarodowy standard numeracji kont bankowych.

Standard ten utworzył Europejski Komitet Standardów Bankowych. IBAN ma ściśle określoną konstrukcję. Pierwsze dwie litery to kod kraju ISO 3166-1, po nim następują dwie cyfry sprawdzające (suma kontrolna), a następnie do trzydziestu znaków (liter lub cyfr) określających numer rachunku (BBAN).

Długośc tego ostatniego bloku ustalana jest indywidualnie przez poszczególne kraje. BBAN musi zawierać unikatowy kod identyfikujący bank, o określonej długości i określonym miejscu, w którym się on rozpoczyna. Jego pozycja i długość również zależy od danego kraju.

W transakcjach elektronicznych kod IBAN powinien być przechowywany w jednym ciągu, bez spacji. W dokumentach papierowych zapisuje się go w grupach po 4 znaki.

źródło: WikipediaProdukty finansowe