Słownik

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

•  EURIBOR

EURIBOR z ang. Euro Interbank Offered Rate to stopa procentowa kredytów w strefie euro oferowanych przez jeden bank innemu bankowi.
Wartość EURIBOR jest średnim notowaniem z 57 największych banków strefy euro.
Na podstawie wysokości EURIBORu wyznaczane jest oprocentowanie kredytów denominowanych w EUR - do wartości EURIBOR dodawana jest ustalona w umowie kredytu marża banku. Suma daje wysokość oprocentowania kredytu.

•  ELIXIR

ELIXIR to międzybankowy system pośredniczący w elektronicznej wymianie komunikatów o zleceniach płatnicznych.
ELIXIR pośredniczy w wymianie poleceń przelewu, dowodów wpłaty, poleceń zapłaty, czeków z rachunków ROR, not obciążeniowych. Komunikaty pomiędzy uczestnikami systemu wymieniane są w trzech sesjach dziennie: od godziny 16.00 poprzedniego dnia do godziny 9.30 rano - sejsa poranna; od godziny 9.30 do 13.30 - sesja popołudniowa; od 13.30 do 16.00 - sesja wieczorna.
W praktyce oznacza to, że przelewy wykonane na konto w innym banku do godziny 9.30 rano znajdą się na koncie adresata po godzinie 11.00, wykonane między 9.30 a 13.30 - po godzinie 15.00, a przelewy wykonane od 13.30 do 16.00 - po godzinie 17.30. Niektóre banki jednak mają inne godziny sesji ELIXIR.Produkty finansowe