Słownik

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

•  Depozyt

Depozyt to umowa, na mocy której jedna strona przyjmuje na przechowanie dobra drugiej strony. W bankowości depozyt to dobra - pieniądze, ruchomości składane najczęściej w banku przez deponenta, będącego ich właścicielem.

•  Deponent

Deponent to podmiot (osoba bądź instytucja) oddający na przechowanie swoje ruchomości (pieniędze, rzeczy) innemu podmiotowi - depozytariuszowi. W bankowości deponent to najczęściej osoba składająca pieniądze do banku, otrzymująca w zamian odpowiednia odsetki, zależna od zadeklarowane czasu depozytu oraz stóp procentowych.

•  Debet

Debet - określenie pochodzi od łacińskiego "debere" oznaczającego "być winnym". Debet to ujemne saldo na koncie, powstające, kiedy wydamy więcej pieniędzy niż aktualnie znajduje się na naszym koncie. Debet jest rodzajem kredytu odnawialnego.

Możliwość korzystania z debetu przyznawana jest przez bank, na warunkach podobnych do udzielania kredytu. Za przyznanie debetu oraz coroczne jego odnawianie bank pobiera opłatę. Od ujemnego salda naliczane są także odsetki.Produkty finansowe