Słownik

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

•  Cesja

Cesja to przeniesienie praw z jednego podmiotu na inny podmiot.


Często spotyka się w umowach kredytów hipotecznych w ramach zabezpieczenia kredytu obowiązek cesji praw z ubezpieczenia nieruchomości od ognia i innych zdarzeń losowych bądź z polisy na życie na rzecz banku, który kredytuje nieruchomość.

Oznacza to, że w wyniku zaistnienia zdarzenia ubezpieczeniowego beneficjentem ubezpieczenia staje się bank, co w praktyce oznacza częściową bądź całościową spłatę zobowiązania kredytowego.

•  Cash back

Cash back to usługa, która umożliwia podejmowanie niewielkich kwot pieniędzy (do 200 zł) z kasy sklepowej w czasie płacenia kartą za zakupy, np w sklepie, na stacji benzynowej itp.

Dostępna jest dla posiadaczy kart Visa oraz Mastercard w ponad 25 tysiącach punktów w całym kraju. Z usługi można korzystać bez względu na wysokość dokonywanych zakupów.

By skorzystać z usługi Cash back wystarczy w trakcie płacenia za zakupy poprosić kasjera o wypłatę kwoty - do 200 zł. Transakcja zostaje potwierdzona przez złożenie podpisu na wydruku lub wprowadzenia PINu. Na rachunku kwota należna za zakupy i kwota wypłaty będę wykazane oddzielnie.

źródło: VISAProdukty finansowe