Słownik

Żyrant

Zmienna stopa procentowa

Zlecenie stałe

Zdolność kredytowa

Zabezpieczenie kredytu

Wpłatomat

Wierzyciel

WIBOR

Weksel

Visa payWave

Visa Electron

Visa cash back

VISA

Ustawa o kredycie konsumenckim

Ubezpieczenie pomostowe

Transakcja bezgotówkowa

Tajemnica bankowa

SYBIR

SWIFT

Stopa procentowa

Stopa lombardowa

Stopa depozytowa

Stała stopa procentowa

Spread

SORBNET

Saldo rachunku

Rzeczywista roczna stopa oprocentowania

RRSO

Rata malejąca

Rata annuitetowa

Rachunek oszczędnościowy

Rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy

Rachunek bankowy

Przewalutowanie

Procent składany

Procent prosty

Pożyczka hipoteczna

Pożyczka gotówkowa

Polecenie zapłaty

Polecenie przelewu

Polcard

Podstawowe stopy procentowe NBP

Płatność zbliżeniowa

PIN

PayU

PayPass

PayPal

Okres kredytowania

Odsetki ustawowe

Odsetki

Numer Rachunku Bankowego

Nominalna stopa procentowa

MasterCard

Marża banku

LTV

Lokata z dopłatą

Lokata terminowa

Lokata rentierska

Lokata progresywna

Lokata pieniężna

Lokata dynamiczna

Lokata dwuwalutowa

LIBOR

Książeczka oszczędnościowa

kredyt samochodowy

Kredyt refinansowy

Kredyt preferencyjny

Kredyt obrotowy

kredyt mieszkaniowy

kredyt konsumpcyjny

Kredyt konsumencki

Kredyt konsolidacyjny

Kredyt inwestycyjny

Kredyt hipoteczny

Kredyt gotówkowy

Kredyt balonowy

Konto depozytowe

Karta z odroczonym terminem płatności

Karta wirtualna

Karta przedpłacona

Karta płatnicza

Karta kredytowa

Karta debetowa

Karta co-branded

Karta bankomatowa

Karta affinity

Karencja

Kapitalizacja odsetek

Inkaso

IBAN - International Bank Account Number

EURIBOR

ELIXIR

Depozyt

Deponent

Debet

Cesja

Cash back

Biuro Informacji Kredytowej

Bankowy Fundusz Gwarancyjny

Bankowość osobista

Bankowość elektroniczna

Bank depozytariusz

Bancassurance

Asset management

Aneks

American Express Centurion

American Express

AkceptantProdukty finansowe