Zabezpieczenia w bankowości internetowej

Fundamentem najlepszych usług bankowości elektronicznej jest poziom bezpieczeństwa oferowany klientom banków. Co należy wiedzieć o metodach zabezpieczania dostępu do konta, a tym samym naszych pieniędzy?


Trudno obecnie znaleźć bank, który nie oferowałby możliwości obsługi ulokowanych w nim środków za pomocą dostępu do konta drogą internetową. Jeszcze zaledwie parę lat temu e-bankowość ograniczała się wyłącznie do możliwości przeglądu konta i złożenia polecenia przelewu, jednak dziś umożliwia ona skorzystanie z ubezpieczenia, zakup akcji czy założenie lokaty. Banki nieustannie rozbudowują swoją ofertę e-usług, ponieważ doskonale zdają sobie sprawę z faktu, że jest to z punktu widzenia klienta (ale i samego banku) bardzo wygodna forma dostępu do konta, niezależna od miejsca czy czasu. Przy wyborze konkurencyjnych ofert bankowych warto jednak poświęcić chwilę i dokładniej przyjrzeć się oferowanym przez poszczególne banki sposobom zabezpieczania bankowości elektronicznej. Do najpopularniejszych obecnie metod banking security należą:


Login – hasło


Najważniejsze dane w przypadku dostępu do systemów bankowości elektronicznej – login i przynależne do niego hasło. W żadnym wypadku nie należy ich nikomu udostępniać, ponieważ stanowią one kluczowe zabezpieczenie e- bankowości. Niewskazane jest również kontrolowanie stanu konta w kafejkach internetowych, gdzie dane mogą zostać zachowane. Nie zalecane jest nawet ich zapamiętywanie na prywatnym komputerze. Należy również zwrócić uwagę na ich odpowiednie przechowywanie tzn. skrajną nieodpowiedzialnością będzie zapisanie np. kalendarzu numeru konta, loginu i hasła w bezpośrednim sąsiedztwie – jeśli mają one zostać tam zapisane, muszą zostać koniecznie rozdzielone, a najlepiej dodatkowo zakamuflowane dodatkowymi wpisami lub numeracją. Banki dbając o nasze bezpieczeństwo zaproponować mogą poza tym tak zwane hasło maskowane, czyli standardowe hasło, w przypadku którego przy logowaniu do systemu poproszeni zostaniemy o wpisanie wyłącznie niektórych, jego znaków – utrudnia to kradzież naszych danych.


Potwierdzenia SMS


To bardzo rozpowszechniona forma zabezpieczenia, nie tyle samego systemu bankowego, co dokonywanych przy jego użyciu transakcji. Po zatwierdzeniu dokonania np. przelewu, otrzymujemy na nasz telefon komórkowy krótką informację z najważniejszymi danymi operacji oraz specjalnym kodem, który wpisujemy w celu jej autoryzacji. Kody te generowane są odrębnie dla każdej operacji, dlatego nie istnieje możliwość ich powielenia i wykorzystania niezgodnego z naszą wolą.


Token


Token jest narzędziem częściej spotykanym w przypadku bankowości korporacyjnej, aniżeli detalicznej. Token jest niewielkim narzędziem elektronicznym przypominającym kalkulator, do którego obsługi konieczne jest posiadanie dodatkowego kodu PIN, co stanowi dodatkowe zabezpieczenie. Działa on na podobnej zasadzie co kody SMS, tzn. do każdej transakcji generowany jest za jego pomocą specjalny kod autoryzujący, który (ograniczony czasowo) umożliwia jej realizację.


Zdrapka kodów jednorazowych


Również w tym przypadku chodzi o potwierdzenie dokonywanej transakcji, jednak tu autoryzacja przebiega dzięki specjalnemu kodowi, który cyklicznie (po wyczerpaniu) przekazywany jest przez bank np. w formie zdrapki, gdzie potwierdzenie przelewu następuję każdorazowo na podstawie kolejnego, niewykorzystanego jeszcze kodu. Rozwiązanie to stosowane jest obecnie coraz rzadziej, ponieważ oczekiwanie na kolejną partię kodów bywa męczące dla klientów, a dodatkowo stanowi obciążenie administracyjne dla samego banku.
Idealne rozwiązanie również w tym przypadku niestety nie istnieje, jednak jeśli posiadamy taką możliwość wybierzmy sposób zabezpieczania transakcji, który będzie dla nas najwygodniejszy.

Produkty finansowe