Wpływ kapitalizacji na zarobki lokaty


Kapitalizacja, to jeden z wykładników zysków z lokat. W trybie dziennym, może być ona również wykorzystana do wyeliminowania sławetnego już „podatku Belki”. Jak okres kapitalizacji wpływa na powiększanie naszych oszczędności?


Współzależność zysku i kapitalizacji
Zyskowność lokaty, poza oczywiście głównym determinantem w postaci oprocentowania, zależy również od trybu jej kapitalizacji, to znaczy okresu, po jakim do kwoty bazowej lokaty doliczone zostaną przewidziane umową odsetki. Im częściej owe odsetki dopisywane będą do wartości kapitału podlegającemu dalszemu oprocentowaniu, tym większy okaże się finalny zysk z lokaty. Dla znacznej większości lokat krótkoterminowych zakłada się jednak, że odsetki dopisane zostaną po upływie terminu lokacyjnego, a w przypadku depozytów długoterminowych ich wartość oprocentowywana jest w skali roku. Dla przykładu, można tę zależność (w znacznym uproszczeniu) dla 10.000 zł kapitału początkowego przedstawić następująco:
- lokata 8%, roczna kapitalizowana w skali roku - po upływie dwunastu miesięcy nasz kapitał początkowy wzrośnie o 8%, tzn. otrzymamy 10.800zł.
- lokata 8%, roczna kapitalizowana kwartalnie - po upływie pierwszych trzech miesięcy nasz kapitał wzrośnie o 2% (oprocentowanie liczone w skali roku) i wyniesie 10.200zł. Po kolejnym kwartale doliczone zostanie kolejne 2%, liczone od podwyższonej wartości kapitału bazowego tzn. wzrośnie on do 10.404zł. Analogicznie operacja ta wykonana zostanie po upływie kolejnych 2 kwartałów, co sprawi, że po zakończeniu okresu lokacyjnego otrzymamy odpowiednio 10.824,32zł.
Różnica niby niewielka, ale mimo wszystko dzięki kapitalizacji kwartalnej jesteśmy bogatsi o całe 24,32zł.


Jak ominąć Belkę?
Lokata antypodatkowe, jednodniowa lub „Bez Belki”, to specyficzne połączenie lokaty terminowej, dziennej i automatycznej. Wszystko po to, by dwudziestoczterogodzinny okres kapitalizacji doprowadził do sprytnego ominięcia przynależnych przepisów podatkowych, a nasz kapitał nie wypracował zysku przekraczającego 2,49 złotych. Dlaczego? Jest to wartość maksymalna odsetek, w przypadku których na zysk nie zostanie nałożony tak zwany podatek „Belki” od zysków kapitałowych. Zgodnie z przepisami, wartość zysku (2,49zł) zaokrąglona zostaje do dwóch pełnych złotych. Na tę wartość nałożony zostaje 19% podatek od zysków kapitałowych, którego wartość wyniesie odpowiednio 38 groszy. Na tym jednak nie koniec. Kwotę podatku ponownie zaokrąglić należy do pełnych złotych, a że nie przekroczono wartości 0,51zł, wyrównujemy ją „w dół”, co powoduje, że należy podatek osiągnie wartość 0,00zł. Obecnie lokaty tego typu oferowane są jeszcze przez poszczególne instytucje finansowe, jednak zgodnie z zapowiedziami z expose premiera, raj antypodatkowy zostanie już niedługo ukrócony.


Dostępność ofert
Wszystkie instytucje finansowe zdają sobie oczywiście doskonale sprawę z wpływu częstszej kapitalizacji na wzrost wypłacalnego przez siebie zysku. Dlatego o przeznaczone dla klientów indywidualnych lokaty z kwartalną lub półroczną kapitalizacją wyjątkowo trudno. Wydaje się, że ich popularność, a tym samym dostępność wzrośnie po „uszczelnieniu” przepisów prawa podatkowego, eliminującym brak opodatkowania nawet najniższych kwot zysku, a tym samym jego redukcję. Do tej pory jednak, przyjdzie nam skorzystać z najpopularniejszych lokat terminowych uwzględniających kapitalizację na koniec trwania lokaty lub w trybie rocznym , po upływie 12 miesięcy od jej ustanowienia.

Produkty finansowe