WIBOR i LIBOR i ich wpływ na nasze kredyty

Zmienne wartości WIBORu i LIBORu determinują wysokość rat kredytów udzielnych odpowiednio w polskich złotych lub walucie obcej. Są to utracone korzyści banków lub cena, po jakiej kupują one pieniądze przekazywane nam w ramach różnorodnych kredytów. Jak identyfikowane są wskaźniki WIBOR i LIBOR oraz w jaki sposób wpływają one cenę naszych kredytów?


Czym jest WIBOR i LIBOR?


Warsaw Interbank Offered Rate, czyli wskaźnik popularnie zwany WIBORem, to wysokość oprocentowania kredytów na polskim rynku międzybankowym. Jest ona ustalana codziennie w dni robocze o godzinie 11.00, poprzez uśrednienie szesnastu ofert banków - banki uczestniczące w kwotowaniu wyłonione zostały przez Narodowy Bank Polski na drodze konkursu. Po odrzuceniu dwóch (jeśli zgłoszono nie mniej niż 8 stawek) lub jednej najwyższej i najniższej oferty, WIBOR ustalany jest jako średnia arytmetyczna pozostałych ofert. Jest to więc średni wskaźnik oprocentowania po jakim banki pożyczają sobie złotówki między sobą. Ze względu na częstotliwość zmian faktora oraz wyższe ryzyko związane z pożyczkami długoterminowymi, ustaleniu podlega także WIBOR 1M, 3M oraz 6M. Jest to odpowiednio stawka obowiązująca na jeden, trzy i sześć miesięcy.


LIBOR zaś to analogiczny wskaźnik, lecz zgodnie z nazwą London Interbank Offered Rate, wyznaczany dla rynku londyńskiego, nie przez szesnaście, a cztery główne banki. Wartym uwagi jest również fakt, że nie jest on odzwierciedlony jedynie w funtach, lecz wyznaczany jest również dla franków szwajcarskich, dolarów czy euro.


Jaki mają wpływ na nasze kredyty?


Ponieważ wskaźniki te są z założenia zbieżne, co do ich wpływu na relacje kosztowe klient- bank, zobrazujemy te zależności na przykładzie krajowego WIBORu. Stanowi on składową cześć oprocentowania, ponieważ bank przekazując nam środki w ramach kredytu: a) musi je pożyczyć od innego banku, b) posiadając je mógłby je pożyczyć innemu bankowi. Z tego względu WIBOR staje się, poza marżą banku za udzielenie kredytu, elementem składowym oprocentowania nominalnego. Jeśli jego wysokość równa jest 8,1%, a stawki WIBOR 4,12%, to marża banku, odzwierciedlona oprocentowaniem, równa jest 8,1%-4,12%= 3,98%.

Dodatkowo zaznaczyć należy, że tak jak wspomniano powyżej, wskaźnik WIBOR ze względów pragmatycznych ustalany jest w przypadku kredytów hipotecznych, najczęściej na trzy lub sześć miesięcy. To właśnie jego wahania, w przeciwieństwie do standardowo niezmiennej wartości marży banku, mogą mieć wpływ na podwyższenie lub obniżenie rat kredytowych. Jednak zmiany nie muszą nastąpić natychmiast. Szybkie skoki wskaźnika WIBOR są dla banków sporym utrudnieniem, ponieważ ich każdorazowe wprowadzenie powiązane byłoby chociażby z koniecznością ponownego ustalenia harmonogramów spłat przedstawianych klientom. Banki stosują więc określone wartości stóp referencyjnych publikowane na ich stronach internetowych, które ulegają zmianie w danym odcinku czasu np. co sześć miesięcy.

Z perspektywy konsumenta, korzystne jest gdy wartość WIBOR maleje, a bank dokonuje częstych zmian aktualnie stosowanych stóp. Ich częsta zmiana nie będzie jednak korzystna w przypadku rosnącego wskaźnika, ponieważ wtedy szybciej przyjdzie nam zapłacić większą ratę. Wówczas najlepszym rozwiązaniem jest np. zmiana stóp w okresie sześciomiesięcznym. Ze względu jednak na fluktuacje wysokości WIBORu, którego wartość uzależniona jest tak od sytuacji na rynku międzybankowym, jak i ogólnego stanu gospodarki, trudno jest o wskazanie najlepszego dla klienta rozwiązania. Pozostaje więc wybór oferty najbardziej korzystnej z perspektywy marży banku i ogólnych kosztów kredytu.

Produkty finansowe