Udzielenie hipotecznego kredytu mieszkaniowego – krok po kroku

Zaciągnięcie mieszkaniowego kredytu hipotecznego nie musi być procedurą ani długotrwałą, ani żmudną. Wystarczy, że odpowiednio się do niej przygotujesz i poznasz poszczególne etapy finalizowania umowy z bankiem. Oto sześć kroków procesu ubiegania się o kredyt hipoteczny.


Krok 1: Wybór oferty


Najlepszym rozwiązaniem na rozpoczęcie procesu kredytowania będzie skorzystanie z porównywarki ofert bankowych www.wbanku.pl. Pozwoli ona na rekonesans ofert kredytowych dostępnych na rynku oraz wyłonienie najdogodniejszych z nich. Oczywiście bez spotkania z przedstawicielem banku się nie obędzie, ponieważ w ten sposób skonfrontujemy ogólną ofertę banku z naszym konkretnym przypadkiem kredytowym. Poza standardowymi wskaźnikami kredytu hipotecznego, jak jego długość i marża banku, warto zwrócić szczególną uwagę na opłaty dodatkowe, czyli prowizję za udzielenie, wykup dodatkowych ubezpieczeń, ewentualny koszt wcześniejszej spłaty kredytu czy monitów w przypadku opóźnienia w płatności rat. Kredyt hipoteczny jest z założenia zobowiązaniem długoterminowym, więc o wszystkich ewentualnościach związanych z jego obsługą lepiej jest pomyśleć wcześniej, nawet jeśli czarne scenariusze zakładać miałyby utratę pracy, od której można sie przecież ubezpieczyć. Ważne, by skalkulować wszystkie determinanty i na tej podstawie podjąć racjonalną decyzję.


Krok 2: Zdolność kredytowa, wkład własny


Na podstawie przekazanych przez nas informacji bank ustali, czy jest w stanie pomoc nam w kredytowaniu wybranej nieruchomości oraz wskaże ewentualne alternatywy samej postaci kredytu. Może bowiem okazać się, że uda się np. skrócić okres kredytowania, a tym samym i zmniejszyć koszty zobowiązania. Jeśli posiadamy dodatkowe zaplecze finansowe, warto również poprosić o symulacje kosztów kredytowania zakładającą przekazanie wkładu własnego o określonej wysokości, to również w oczywisty sposób wpłynie na koszty kredytowania.


Krok 4: Dokumentacja


Po dokonaniu wyboru finalnej opcji kredytowej przyjdzie pora na złożenie wniosku kredytowego oraz skompletowanie trzech grup dokumentów. Są to dokumenty osobiste, dokumentacja nieruchomości oraz potwierdzenie osiąganych zarobków. Poza standardowym potwierdzeniem naszych personaliów oraz przekazaniem potwierdzenia osiąganych dochodów wystawianego przez naszego pracodawcę, możemy zostać poproszeni dodatkowo o odpis księgi wieczystej czy wyciąg bankowy naszego konta, jeśli jest ono prowadzone w innym banku. Warto przy tym zwrócić uwagę, by dokumenty kompletować dopiero w momencie przekazania wyraźnego polecenia ze strony banku – w przeciwnym wypadku część nich może stracić ważność w trakcie analizy wniosku kredytowego, trwającej nawet miesiąc, a co za tym idzie, zmuszeni będziemy do ich ponownego złożenia.


Krok 5: Decyzja, promesa


W drodze analizy złożonego wniosku bank wyda pozytywną lub negatywną decyzję dotyczącą kredytowania. W przypadku otrzymania decyzji negatywnej konieczne może okazać się wydłużenie okresu lub obniżenie kwoty kredytu – w takim przypadku wniosek ponownie trafi do analityków banku, którzy jeszcze raz ocenia możliwość udzielenia zobowiązania. Jeśli wydana zostanie decyzja pozytywna, bank przystąpić może do uruchomienia procedury udzielenia kredytu lub poprosić o spełnienie dodatkowych warunków determinujących jego przyznanie. W tym momencie konieczna może okazać się również promesa, czyli dokument potwierdzający gotowość banku do udzielenia kredytu. Przy wnioskowaniu o jej wydanie należy zwrócić uwagę na jej koszt, sięgający kilkuset złotych, oraz to, by posiadała ona wiążący dla banku charakter.


Krok 6: Umowa kredytowa, uruchomienie kredytu


O przygotowanie odpowiedniej umowy kredytowej i jej udostępnienie zawsze należy poprosić odpowiednio wcześnie przed jej podpisaniem. Pozwoli to na zapoznanie się z nią oraz uniknięcie ewentualnych przykrych niespodzianek mogących wystąpić w całym okresie kredytowania. W trakcie finalizującej wizyty w banku należy mimo wszystko jeszcze raz skontrolować całą treść umowy łącznie z jej załącznikami, w tym regulaminem banku. Jeśli pojawią się jakiekolwiek wątpliwości – pytaj, jeśli zapisy umowy odbiegały będą od warunków ustalanych na etapie przekazywania decyzji kredytowej - zwróć na to uwagę pracownikowi banku i poproś o korektę umowy. Jeśli w umowie zawarto przynależne zapisy, już po jej podpisaniu konieczne może być dopełnienie finalnych formalności tj. przekazania ubezpieczenia na życie, ubezpieczenia nieruchomości, aktów notarialnych i księgi wieczystej nabywanej nieruchomości. Po wywiązaniu się z wszystkich obowiązków wynikających z umowy kredytowej bank uruchomi wypłatę środków w okresie, który w zależności od instytucji trwać może od jednego do pięciu dni.

Produkty finansowe