Ubezpieczenia towarzyszące produktom bankowym

Ubezpieczenia towarzyszące usługom bankowym na dobre stały się częścią oferowanych w bankach produktów. Jest to z jednej strony wygoda klientów, ale również spory obszar zarobków instytucji finansowych, które w ten sposób mogą zwiększyć swoje przychody w czasach zaostrzonej konkurencji i obniżanych stawek oprocentowania i prowizji. Z jakiego typu ubezpieczeń możemy lub musimy korzystać podczas współpracy z bankami?

Skala oferty ubezpieczeniowej

Zainteresowanie produktami ubezpieczeniowymi w bankach, tak zwanymi narzędziami bancassurance, rośnie nieustannie, co powiązane jest z coraz szerszą ich ofertą, wygodą powiązaną z zawieraniem tego rodzaju usług bezpośrednio w banku lub wymogami instytucji finansowych dotyczącymi zabezpieczania obsługiwanych przez nie narzędzi.

Ubezpieczenia towarzyszą przy tym najczęściej produktom kredytowym, jak kartom, pożyczkom hipotecznym czy kredytom samochodowym i gotówkowym. Obecnie w bankach zawrzeć można praktycznie każdego rodzaju umowę ubezpieczeniową, począwszy od ubezpieczenia na życie, assistance, ubezpieczenia od nieszczęśliwego wypadku, utraty czy trwałej niezdolności do pracy. Podsumowując, dostępne w ramach bancassurance rozwiązania podzielić można na trzy kategorie, tj.: ubezpieczenia osobiste, majątkowe oraz zabezpieczające.


Najbardziej popularne ubezpieczenia
Mając na uwadze powyższy podział wyszczególnić należy ubezpieczenia, które z największym prawdopodobieństwem mogą zostać nam podczas wizyty w banku zaproponowane. Należą do nich:


Ubezpieczenia osobiste:


Ubezpieczenie na życie jest najczęściej wymagane w przypadku długookresowych kredytów i pożyczek hipotecznych, gdzie posiadanie odpowiedniej polisy jest często warunkiem uzyskania kredytu. W przypadku innych narzędzi bankowych jest ono traktowane raczej, jako produkt dobrowolny, jednak na tyle znaczący, że zawarcie odpowiedniej umowy może skutkować np. obniżeniem oprocentowania czy prowizji. Gwarantuje ona bankom, że w przypadku śmierci kredytobiorcy otrzymają one całość należnych im środków finansowych, wpłaconych przez towarzystwo ubezpieczeniowe.


Ubezpieczenia majątkowe:

W przypadku ubezpieczeń majątkowych wskazać należy ubezpieczenia pomostowe oraz ubezpieczenia nieruchomości występujące przy kredytach i pożyczkach hipotecznych. Ubezpieczenie pomostowe zawierane jest na okres od momentu podpisania umowy kredytowej do uzyskania wpisu hipoteki do księgi wieczystej nieruchomości. Okres ten jest jednak różny, więc banki zwykły stosować umowy miesięczne, kwartalne lub półroczne odnawiane każdorazowo po upływie danego terminu. Ubezpieczenie to zmniejsza ryzyko banku związane z brakiem zabezpieczenia spłaty kredytu wartością praw do nieruchomości. Gdy zostaną one uwzględnione w księdze, niezbędne będzie również ubezpieczenie nieruchomości od zdarzeń losowych, jak zalania, pożary czy powodzie. Gwarantują one bankom, że w przypadku wystąpienia takich zdarzeń, zrekompensowane zostaną im ewentualne straty związane ze zmniejszeniem wartości nieruchomości.


Ubezpieczenia zabezpieczające:

Do najważniejszych ubezpieczeń należy to chroniące przed skutkami utraty pracy. Jest ono korzystne zarówno dla banków, jak i samych kredytobiorców - banki otrzymują wymagane umową raty, a kredytobiorca w przypadku ewentualnego zwolnienia nie musi gorączkować się i desperacjo poszukiwać środków, dzięki którym będzie mógł wywiązać się z obowiązku comiesięcznej zapłaty. Okres, w którym ubezpieczyciel pokrywał będzie raty kredytu określony jest najczęściej na czas 6 lub 12 miesięcy.

Produkty finansowe