Spór z bankiem – do kogo po pomoc?

Konflikt z instytucją bankową nie należy ani do łatwych, ani przyjemnych. Wiedzą o tym osoby, które miały dyskusyjną przyjemność znaleźć się już w takiej sytuacji. Warto pamiętać jednak, że poza rzeczową rozmową i reklamacją, istnieją także organizacje i instytucje, które szybko i fachowo nie tylko doradzą co do naszego położenia, ale także podejmą odpowiednie działania zmierzające do wyjaśnienia sporu. Gdzie zwrócić się w przypadku jego wystąpienia?


Złożenie reklamacji


Pierwszym krokiem na drodze wyjaśnienie naszych wątpliwości pojawiających się przy współpracy z bankiem, powinna być każdorazowo rozmowa z jego pracownikiem. Nawet jeśli wydaje się, że potraktowani zostaliśmy wbrew umownym ustaleniom, warto tę kwestię zawsze przedyskutować, niezależnie czy skorzystamy z pomocy infolinii czy wizyty w oddziale. Jeśli jednak nadal przekonani będziemy o niesłuszności naszego położenia związanego np. z naliczeniem dodatkowych opłat, wstrzymaniem finansowania czy koniecznością zawarcia kolejnego ubezpieczenia, należy złożyć wniosek reklamacyjny. Również w tym przypadku skorzystać możemy z formy pisemnej lub telefonicznej. Ta druga forma winna być jednak stosowana przy mniej istotnych kwestiach, w przypadku ważnych problemów warto do banku udać się osobiście. Standardowa procedura reklamacyjna trwać powinna do około 30 dni – pracownik banku powinien zawsze przedstawić nam tryb realizacji tego rodzaju spraw, ponieważ może on różnić się w zależności od reklamowanego produktu, usługi lub decyzji. Jeśli po upływie wyznaczonego terminu nie otrzymaliśmy odpowiedzi lub jest ona negatywna, przemyśleć należy zasadność i formę dalszego postępowania.
Gdzie udać się po pomoc?
Konsumenci będący w takiej sytuacji mają kilka rozwiązań, jak między innymi pomoc Stowarzyszenia Konsumentów Polskich czy Federacji Konsumentów. W kwestiach związanych z bankowością do najpopularniejszych metod rozwiązywania sytuacji spornych należą jednak:


- Rzecznik Konsumentów:

ich biura znajdują się na terenie całej Polski. Miejscy i powiatowi rzecznicy pomogą zarówno w wyjaśnieniu statusu prawnego sprawy oraz w mediacjach z bankiem. Możliwość skorzystania z ich usług jest każdorazowo bezpłatna, a informacje udzielane są nie tylko osobiście, także telefonicznie i za pomocą poczty elektronicznej. Wykaz placówek i wszystkie dane teleadresowe zawarte są w wygodnej wyszukiwarce między innymi na stronie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów – www.uokik.gov.pl.


- Arbiter Bankowy:

działa on przy Związku Banków Polskich i został powołany właśnie w celu rozstrzygania sporów na linii bank – konsument. Arbiter, również poprzez negocjacje, pomoże w sytuacjach, gdy wartość przedmiotu sporu nie przekracza ośmiu tysięcy złotych. Zaznaczyć należy, że nie chodzi tu o wartość danego produktu, z jakiego korzystamy, a wysokość samej spornej kwestii, jak np. niesłusznie naliczona opłata. Każda z prowadzonych przez Arbitra spraw znajduje zakończenie w wydawanym przez niego orzeczeniu. Jeśli będzie ono dla konsumenta korzystne, ma on gwarancję, że bank wywiąże się z zawartych w orzeczeniu obowiązków w ciągu zaledwie czternastu dni, ponieważ jego postanowienia są każdorazowo dla banku ostateczne. Jeśli jednak wynik sprawy okaże się niekorzystny dla klienta, ma on mimo wszystko możliwość dalszego odwoływania się w dwuinstancyjnym trybie postępowania sądowego. Złożenie wniosku o wyjaśnienie jest niestety płatne i wynosi 50 lub 20 złotych. Nie powinno to jednak wpływać w żaden sposób na naszą decyzję, ponieważ pomoc Arbitra jest nierzadko jedynym rozwiązaniem zażegnania skomplikowanego i żmudnego sporu z bankiem.

Produkty finansowe