Opłaty za kartę kredytową

Podejmując rozważne decyzje jesteśmy w stanie zminimalizować wysokość opłat związanych z posiadaniem karty kredytowej. Jak to zrobić? Wystarczy rozejrzeć się wśród dostępnych ofert, przeanalizować ich wskaźniki i dobrać kartę najlepiej odpowiadającą naszym potrzebom i możliwością. Na co zwrócić uwagę?


Koszty karty kredytowej
Koszty związane z posiadaniem karty kredytowej różnicuje typ wybranej karty (standard, złoto czy platyna), jednak niezależnie od tego wykazują one dwojaki charakter. Jest to z jednej strony wartość, jaką ponosimy za dysponowanie nią oraz z drugiej, ewentualne zobowiązania wynikające z niespłaconego w terminie zadłużenia.


Pierwszą z opłat będzie należność związana z wydaniem karty, a w latach późniejszych świadczenie za jej użytkowanie. Warto przy tym dodać, że obecnie większość banków chcąc zatrzymać klienta i ugruntować w nim nawyk posługiwania się kartą, rezygnuje z opłat pod warunkiem spełnienia pewnych kryteriów, jak określona liczba transakcji bezgotówkowych czy przekroczenie konkretnej wartości tychże transakcji. Kolejną opłatą będzie koszt ubezpieczenia karty na wypadek kradzieży, jednak w tym przypadku, nawet jeśli bank owego ubezpieczenia nie wymaga oraz nie oferuje go w ramach pakietu czy promocji, warto je posiadać.


Wyjątkowo istotne jest poza tym oprocentowanie karty. Czynnik ten zbagatelizować mogą jedynie osoby, których zasobność gwarantuje spłatę zadłużenia w terminie, a karta służy im jedynie, jako udogodnienie eliminujące częste wizyty w oddziale czy bankomacie. W pozostałych jednak przypadkach warto na jego wysokość, jako czynnika kosztotwórczego, zwrócić szczególną uwagę, dokładnie tak, jak w przypadku oprocentowania zaciąganego kredytu gotówkowego czy hipotecznego. Dodatkowo, w razie wystąpienia nieterminowej spłaty zobowiązania, poza naliczeniem należnych odsetek, bank ma również możliwość ukarania niefrasobliwego klienta opłatą za spóźnioną spłatę oraz ewentualnymi kosztami windykacyjnymi, związanymi np. z wysyłanymi monitami ponaglającymi. Choć najczęściej, podejmując decyzję kredytowe nie bierzemy pod uwagę ewentualnej czasowej lub trwałej niewypłacalności, to warto pomyśleć również o takim zdarzeniu losowym i wybrać ofertę, w której również te wskaźniki są możliwe najniższe.


Dobrodziejstwo rynku
Mnogość znajdujących się w ofercie banków kart kredytowych poraża, dlatego dla przykładu scharakteryzujemy warunki dwóch wybranych produktów. I tak, dla srebrnej karty MasterCard w Alior Bank nie zapłacimy za wydanie karty oraz jej wznowienie w przypadku rozliczenia transakcji na łączną kwotę minimum 15.000zł w ciągu ostatnich 12 miesięcy. Oprocentowanie karty uzależnione jest od wysokości zadłużenia i wynosi 21% do 10.000zł, 20% dla 10.000,01 – 20.000 zł oraz 19% powyżej 20.000zł. Jej użycie w celach wypłaty gotówki z bankomatu lub dokonania przelewu wiązało będzie się z prowizją w wysokości 3% wartości transakcji – minimum 7 zł. Nie obędzie się również bez 20zł opłaty w przypadku konieczności wystosowania monitu (*).


W ofercie Meritum Bank dla karty kredytowej VISA Classic zapłacimy 30zł za wydanie karty, ale tylko pod warunkiem, że nie wykonamy żadnej operacji bezgotówkowej, która sprawi, że koszt wydania spadnie do 0zł. 5zł miesięcznie za obsługę karty zapłacimy również, jeśli suma operacji bezgotówkowych (z wyłączeniem polecenia przelewu) dokonanych daną kartą i rozliczonych przez bank w ciągu danego miesiąca kalendarzowego, wyniesie mniej niż 300 zł. Karta oprocentowana jest odpowiednio 15,9% oraz 19,9% dla operacji bezgotówkowych i gotówkowych. Wysokość oprocentowania zadłużenia opóźnionego w spłacie, odpowiadało będzie czterokrotności stopy kredytu lombardowego NBP. Koszt czynności windykacyjnej, to w tym przypadku 30zł, lecz opłata może zostać naliczona wyłącznie raz w miesiącu (*).


(*) – za Tabela Opłat i Prowizji Banku

Produkty finansowe