Na jaki okres wziąć kredyt hipoteczny?

Choć to często lekceważony czynnik kosztotwórczy, to długość okresu kredytowania ma niebagatelne znaczenie w kwestii ile przyjdzie nam za kredyt zapłacić. Choć częściej analizujemy wysokość przynależnych marży i prowizji, to odpowiednie lawirowanie długością okresu zobowiązania, może okazać się znacznie wydajniejszą metodą na zaoszczędzenie odprowadzanych do banku opłat. Czy istnieje optymalny okres kredytowania?


Zależność czasu do kosztów
Najdłuższym dostępnym okresem spłaty kredytu jest obecnie 50 lat, oferowane w portfolio produktów Alior Bank oraz BOŚ Bank. Opcja 40 lat dostępna jest między innymi w MultiBank oraz Banku Pocztowym, a najkrótszy okres kredytowania wykazuje oferta Kasy Stefczyka oraz Invest Bank (*). Długość okresu kredytowania jest jednym z czynników wpływających na ogólny koszt zaciąganego zobowiązania oraz wysokość rat. Zwiększony czasookres zobowiązania powoduje bowiem, że wartość kapitału początkowego spłacana jest w większej liczbie miesięcy. Ma to jednak jeden znaczący minus. Wolniejsze spłacanie kredytu wiąże się bowiem z jego większymi kosztami, stanowiącymi wynik oprocentowania pozostałej do spłaty wartości.


Symulacja wysokości kosztów i rat
Dla zobrazowania zależności pomiędzy długością okresu kredytowania, kosztami i wysokością rat, dokonamy analizy sytuacji klienta, rozważającego uruchomienie kredytu złotówkowego w wysokości 300.000zł pod hipotekę nieruchomości wartej 500.000zł w trzech różnych bankach:
a) Bank BGŻ
Okres
spłaty

Zobowiązania 10 lat 20 lat 30 lat
Wysokość raty stałej 3.278,13 zł 2.089,16 zł 1.731,71 zł
Suma spłaconych należności 393.375,60 zł 501.398,40 zł 623.415,60 zł
Koszt całkowity 33% 69% 110%

Zgodnie z danymi powyższej tabeli, w przypadku kredytu na 10 lat jego koszty całkowite wyniosą 93.375,60zł i będą o 108.022,80 zł niższe od zadłużenia w perspektywie 20 lat oraz 230.040,00 zł w skali lat 30. Rata kredytu malała będzie wraz z wydłużeniem okresu kredytowania odpowiednio o 1.188,97zł oraz 357,45 zł (*).
b) CITI Handlowy
Okres
spłaty

Zobowiązania 10 lat 20 lat 30 lat
Wysokość raty stałej 3.345,70 zł 2.166,64 zł 1.817,98
Suma spłaconych należności 401.484,00 zł 519.993,60 zł 654.472,80 zł
Koszt całkowity 34% 73% 118%


W ofercie CITI Handlowy w przypadku kredytu dziesięcioletniego zapłacimy za niego 101.484,00zł, dwudziestoletniego 219.993,60 zł oraz trzydziestoletniego 354.472,80zł. Podobnie, jak w przypadku banku BGŻ rata z 3.345,70 zł zmaleje o 1179,06zł, a jeśli kredyt wydłużony zostanie o kolejne 10 lat, jej wartość zmaleje o kolejne 348,66zł (*).
c) BOŚ Bank
Okres
spłaty

Zobowiązania 10 lat 20 lat 30 lat
Wysokość raty stałej 3.514,26 zł 2.362,05 zł 2036,36 zł
Suma spłaconych należności 421.711,20 zł 566.892,00 zł 733.089,60 zł
Koszt całkowity 42% 90% 145%

W BOŚ Bank za kredyt o identycznej wartości zapłacimy 121.711,20 zł za 10lat, 266.892,00 zł za 20 lat oraz 433.089,60 zł za 30 lat. W jego przypadku najwolniej malały będą również comiesięczne raty. W porównaniu z 10 latami w przypadku lat 20, rata zmaleje o 1151,21zł, a jeśli przeanalizujemy spadek w sytuacji zmiany z 20 na 30 lat kredytowania, ich wartość spadnie o dodatkowe 325,69 zł (*).

Powyższe przykłady w sposób dobitny przedstawiają zależności łączące koszt kredytu z okresem spłaty zobowiązania. Choć jego skrócenie zmniejszy ilość śródków finansowych, jakie przekażemy bankowi w zamian za użyczenie pieniędzy, to wpłynie również znacząco na zasobność naszego portfela. Dlatego na zadane wcześniej pytanie „czy istnieje optymalny okres kredytowani?” odpowiedzieć należy stanowczym NIE. Najlepszym okresem kredytowania, będzie po prostu okres na jaki nas stać.
*) Dane na podstawie porównywarki wbanku.pl.

Produkty finansowe