Na co zwrócić uwagę wybierając kredyt gotówkowy?

Każdy, kto decyduje się na wzięcie kredytu w banku, wcześniej powinien zapoznać się z kilkoma wskazówkami, które z pewnością okażą się istotne przy wyborze oferty. Poniżej zostały przedstawione najważniejsze czynniki, na które warto zwrócić uwagę przy wyborze banku, w którym zawrzemy umowę o kredyt gotówkowy.


Kredyty gotówkowe należą do kredytów drogich. Koszty, jakimi są obciążone zwykle rosną proporcjonalnie do łatwości ich otrzymania. Oznacza to, że im łatwiej jest nam otrzymać kredyt, im mniej jest formalności z nim związanych, tym opłaty dotyczące udzielania ich są wyższe. Zaciągając kredyt powinniśmy zapoznać się z kilkoma radami, które pozwolą nam znaleźć najkorzystniejszą ofertę.

Pierwszą wskazówką jest zapoznanie się z ofertą banku, w którym już posiadamy np. konto. Teoretycznie powinien on zaproponować lepsze warunki, niż te które zostaną zaoferowane przez nowy bank. Dlaczego? Otóż banki mają zaufanie do swoich sprawdzonych klientów w przeciwieństwie do tych nowych. Bardzo często zdarza się, że obecni już klienci mogą uzyskać niżej oprocentowane kredyty gotówkowe lub też kredyt, który ma niższą prowizję. Dodatkowo, sprawdzenie zdolności kredytowej przebiega dużo sprawniej i szybciej. Oczywiście na takie traktowanie mogą liczyć jedynie ci, którzy zawsze terminowo wywiązywali się ze swoich zobowiązań.


Kolejną istotną kwestią jest oprocentowanie. To jeden z najważniejszych czynników wpływających na cenę kredytu. W głównej mierze od tej części kredytu powinna zależeć decyzja dotycząca wyboru oferty danego banku. Dlatego właśnie ważne jest porównanie oprocentowania w konkretnych bankach. Warto również nie sugerować się reklamą. Bank ustala poziom oprocentowania na podstawie indywidualnego profilu kredytowego. Bank może uznać potencjalnego klienta za mało wiarygodnego i oferta jemu przedstawiona może znacznie odbiegać od tej z prezentowanej w reklamie.


Kolejnym kosztem, na który powinno się zwrócić uwagę są ubezpieczenia. Nie we wszystkich bankach są one wymagane, dlatego przed podpisaniem umowy warto jest zastanowić się nad nimi. Z jednej strony ubezpieczenie kredytu daje ono poczucie bezpieczeństwa w razie nieprzewidzianych sytuacji. Z drugiej strony jednak najczęściej jest to dodatkowy koszt, za który płaci tylko kredytobiorca, ponieważ najczęściej cała kwota ubezpieczenia jest doliczana do kwoty kredytu. Należy dokładnie przemyśleć, czy ubezpieczenie na pewno jest potrzebne.


W celu porównania ofert kredytowych poszczególnych banków warto zapoznać się ze wskaźnikiem rzeczywistej rocznej stopy oprocentowania (RRSO), który jest kosztem kredytu przedstawionym w procentach. Zawierają się w nim wszystkie opłaty i prowizje, które ponosi kredytobiorca. Problem, jaki tkwi w tej sytuacji dotyczy porównywania RRSO przez kredytodawców. Część banków podając procentowy koszt kredytu dolicza ubezpieczenie. Z kolei pozostałe banki inaczej interpretują RRSO, nie biorąc pod uwagę ubezpieczenia w całkowitych kosztach.


Przed podjęciem decyzji o podpisaniu umowy z bankiem na kredyt gotówkowy warto dokładnie przeczytać całą umowę. Każda umowa powinna zawierać regulamin i taryfy opłat. Również nie należy podpisywać umowy, gdy jest niezrozumiała. Pracownik banku ma obowiązek odpowiedzieć na wszystkie pytania.

Produkty finansowe