Koszty kredytu gotówkowego

Kredyty gotówkowe, to wyjątkowo popularny i szybki sposób na pozyskanie dodatkowych środków finansowych. W trakcie podejmowania decyzji dotyczącej skorzystania z jednego z wielu obecnie dostępnych produktów kredytowych, szczególną uwagę zwrócić należy nie tylko na wysokość marży, oprocentowania czy długość okresu spłaty, ale również na wydolność naszego portfela, często różniącą się od zdolności kredytowej obliczanej przez bank.


Co to jest kredyt gotówkowy?
Definicja kredytu gotówkowego nie jest pojęciem jednoznacznym, co wiąże się z wielością i zróżnicowaniem obecnie dostępnych produktów bankowych. Z założenia jednak kredyt gotówkowy, to udzielenie środków pieniężnych w określonej wysokości, na określony czas i oprocentowanie, spłacanych wraz z odsetkami w ustalonych odstępach czasu. Zarówno długość okresu kredytowania, jak i wysokość samego kredytu zależne są od tzw. zdolności kredytowej, wyliczanej między innymi na podstawie osiąganych przychodów i dodatkowych zobowiązań, choć ponownie coraz częściej zdarzają się banki oferujące udostępnienie niewielkich kwot, bez konieczności legitymowania się innymi, poza dowodem osobistym dokumentami. Dodatkowym założeniem kredytu gotówkowego jest dowolność celu, na jaki przeznaczyć zamierzamy pozyskane środki, oraz prostota i szybkość jego uzyskania, co sprawia, że jest to jeden z najpopularniejszych produktów bankowych nie tylko w Polsce, ale i na całym świecie.


Koszt kredytu gotówkowego
Każdorazowo koszt kredytu gotówkowego zależny będzie od produktu, jakim jesteśmy zainteresowani. Sprawą oczywistą jest fakt, że za pożyczone pieniądze przyjdzie nam zapłacić w formie naliczanego od wartości zobowiązania oprocentowania. Jego wysokość waha się obecnie od kilku do kilkunastu procent i rzadko przekracza wartość jednej piątej sumy kredytu. Oczywiście za kredyt zapłacimy tym więcej im dłuższy okres spłaty wybierzemy.


Dodatkową zmienną wpływającą na ogólny koszt kredytu jest prowizja banku za udzielenie kredytu oraz opłata przygotowawcza. Ta pierwsza może zostać dodana do wartości zobowiązania i spłacana w ratach lub być wymagana jednorazowo przy jego uruchomieniu - jej wartość oscyluje obecnie w granicach od 0 do 5% pożyczanej kwoty. Oplata za rozpatrzenie wniosku jest natomiast w tej chwili pomijana przez większość instytucji finansowych oferujących krotko- i średnioterminowe produkty kredytowe, jednak prewencyjnie skontrolować należy również tę kwestię.


Innymi opłatami, które w przypadku kredytu gotówkowego mogą się pojawić, są między innymi koszty ubezpieczenia spłaty kredytu, ubezpieczenia na życie osób powyżej 65 roku życia czy ubezpieczenia od utraty stałego źródła dochodu wymaganego w przypadku kredytu Raz Dwa Banku Pocztowego. Przed podpisaniem umowy o kredyt warto również sprawdzić czy wcześniejsza spłata zobowiązania nie wiąże się jednocześnie z koniecznością uregulowania dodatkowej nadpłaty. W przypadku mniejszych kwot obowiązania tego typu nie powinny znajdować zastosowania, jednak może okazać się, że wcześniejsza spłata zadłużenia kosztowała będzie nawet 3 czy 5% jego wartości.


Byle nie za dużo
Dostępność kredytów, ich stosunkowa niewielka wartość oraz łatwość i szybkość w ich przyznawaniu, spowodować mogą, że decyzje o nich podejmowane będą w pośpiechu. Może to z jednej strony wywołać nadmierne zadłużenie kredytobiorcy, a z drugiej sprawić, że podpisana umowa okaże się mniej korzystna od innych ofert dostępnych na rynku. Każdorazowe zaciąganie zobowiązań finansowych połączone być zatem powinno z dokładną analizą dostępnych produktów, ich specyfiką i warunkami oraz rzetelną oceną możliwości finansowych samego kredytobiorcy.

Produkty finansowe