Konto bankowe na miarę

ROR jest najbardziej rozpowszechnionym produktem bankowym. Rachunek oszczędnościowo – rozliczeniowy, czyli konto lub rachunek osobisty służy dziś głownie, jako miejsce przechowywania pieniędzy oraz dokonywania podstawowych nań operacji. Jakie parametry skontrolować, by prowadzenie ROR było nie tylko wygodne, ale i niedrogie?

Jaką ofertę wybrać?

O wyborze banku, w ramach którego prowadzimy konto osobiste, decydować powinna przede wszystkim obserwacja własnych, comiesięcznych operacji bankowych, jak ilość dokonywanych przelewów, wypłat z bankomatu czy chęć ustanowienia stałego polecenia zapłaty. Posiadając tę wiedzę wygodniej będzie skonfrontować nasze oczekiwania względem proponowanych w poszczególnych bankach usług. Dla przykładu, na trzech odmiennych modelach korzystania z ROR przedstawionych w tabeli nr 1, wykonujących tę samą liczbę operacji bankowych, przeprowadzimy symulację ofert banków ING Bank Śląski, Raiffeisen oraz Deutsche Bank(*).

Tabela 1 – Modele usług wykonywanych w ramach ROR

Operacja

Użytkownik

1

2

3

Przelew w oddziale

20

10

0

Przelew internetowy

0

10

20

Wypłata z bankomatu

0

2

4

Wyplata w kasie banku

4

2

0

Miesięczny wyciąg elektroniczny

0

1

1

Miesięczny wyciąg pobierany w oddziale

1

0

0

Zgodnie z powyższym, stosując dane zawarte w Tabeli Opłat i Prowizji poszczególnych banków dla danych kont, przeanalizowano opłaty związane z wykonaniem przez każdego z użytkowników 20 przelewów, 4 wypłat oraz pobrania wyciągu miesięcznego.

Tabela 2 – Koszty poszczególnych użytkowników konta Direct w ING Bank Śląski (*)

Operacja

Użytkownik

1

2

3

Przelew w oddziale

180

90zł

--

Przelew internetowy

--

0zł

0zł

Wypłata z bankomatu

--

0zł

0zł

Wyplata w kasie banku

36zł

18zł

--

Miesięczny wyciąg elektroniczny

--

0zł

0zł

Miesięczny wyciąg pobierany w oddziale

9zł

--

--

KOSZT

225 zł

108zł

0zł

 

Tabela 2 – Koszty poszczególnych użytkowników konta Comfort Direct w Raiffeisen Bank (*)

Operacja

Użytkownik

1

2

3

Przelew w oddziale

199,80zł

99,80zł

--

Przelew internetowy

--

0zł

0zł

Wypłata z bankomatu

--

0zł

0zł

Wyplata w kasie banku

0zł

0zł

--

Miesięczny wyciąg elektroniczny

--

0zł

0zł

Miesięczny wyciąg pobierany w oddziale

10zł

--

--

KOSZT

209,80zł

99,80zł

0zł

Tabela 3 – Koszty poszczególnych użytkowników konta dbNET w Deutsche Bank (*)

Operacja

Użytkownik

1

2

3

Przelew w oddziale

200zł

100zł

--

Przelew internetowy

--

0zł

0zł

Wypłata z bankomatu

--

0zł

0zł

Wyplata w kasie banku

0zł

0zł

--

Miesięczny wyciąg elektroniczny

--

0zł

0zł

Miesięczny wyciąg pobierany w oddziale

20zł

--

--

KOSZT

220zł

100zł

0zł

Jak pokazują powyższe przykłady – samodzielność popłaca. Użytkownik, który sam wykonuje większość operacji w ramach serwisu elektronicznego banku, w każdym z trzech analizowanych przypadków, nie poniesie żadnych kosztów związanych z wykonaniem przypisanych czynności. Jak widać zawsze największe koszty poniesie za to użytkownik nr 1 o „tradycyjnym” podejściu do bankowości, jednak również w jego przypadku wysokość pobieranych opłat różni się o ponad 15zł w skali miesiąca. Niby niewiele, ale zakładając dwuletni okres wykonywania analogicznych czynności uzbiera się już całe 360zł.

Wniosek z dokonanego porównania trzech modeli konsumenckich potwierdza tezę, że odpowiednio dobrane konto osobiste może być rozwiązaniem wygodnym, a jednocześnie niedrogim. Innym przesłaniem płynącym z porównania jest obowiązek analizy dostępnych na rynku ofert bankowych, nawet w przypadku najprostszego produktu, jakim jest ROR. Pozwoli to na odpowiednie dobranie konta osobistego, a nawet jeśli całkowicie nie wyeliminuje powiązanych z nim opłat, to przynajmniej zredukuje ich wysokość.

(*) dane za Tabela Opłat i Prowizji Banku

Produkty finansowe