Komu opłaca się konto internetowe?

Podstawową zaletą kont internetowych jest powiązana z nimi samodzielność klienta, a tym samym ogromna redukcja kosztów związana z prowadzeniem konta osobistego. Użytkownicy decydujący się na autozarządzanie własnym rachunkiem, nawet przy niewielu operacjach wykonywanych w skali miesiąca, mogą zaoszczędzić w ciągu roku nawet grubo ponad tysiąc złotych w porównaniu z klientami przywiązanymi do załatwiania swoich spraw w okienku banku.


Co to jest konto internetowe?
Z założenia konto internetowe nie rożni się zbytnio od rachunków oszczędnościowo – rozliczeniowych prowadzonych w „tradycyjnym” modelu. Różnicą nie jest nawet kwestia dostępności elektronicznej usług, oferowanej obecnie przez chyba każdy bank. To, co odróżnia konto internetowe od „zwykłego” ROR’u, to jego użytkownik, decydujący się na jego obsługę przez internet lub aplikację telefoniczną. To właśnie użytkownik, precyzując swoje preferencje dotyczące usług bankowych, stał się powodem wyizolowania pojęcia konta internetowego spośród innych produktów bankowych. Zakłada on, że zdecydowana większość (jeśli nie wszystkie) podejmowanych przez niego działań bankowych wykonywana będzie samodzielnie przez niego. Co za tym idzie, nie wymaga on właściwie żadnej obsługi personalnej pracowników banku, co redukując koszty instytucji finansowej, wpływa również na wysoki stopień korzystności tego rodzaju kont. Są one bowiem z zasady pozbawione większości opłat skorelowanych ze standardowym użytkowaniem, a nawet nie wymagają wizyty w placówce przy ustanawianiu konta. Dlaczego mielibyśmy płacić za coś, co możemy wykonać samodzielnie 24godziny, 7 dni w tygodniu?


Co oferuje rynek?
I tak, w przypadku Konta Swobodnego oferowanego przez Getin Bank, rzeczywiście nie poniesiemy żadnych kosztów związanych z otwarciem czy prowadzeniem rachunku. Dodatkowo wolne od opłat są w jego przypadku również przelewy elektroniczne, wystawienie ich potwierdzenia, utworzenie i zmiana zlecenia stałego, wyciąg elektroniczny generowany samodzielnie z wykorzystaniem usług bankowości elektronicznej oraz oczywiście sama usługa dostępu do konta z wykorzystaniem kanałów elektronicznych. Bezpłatne będzie również wydanie i prowadzenie karty płatniczej, wypłaty ze wszystkich bankomatów na terenie kraju oraz nawet wpłaty dokonywane w oddziałach samego Getin Banku (*).


Podobnie sprawy mają się z kontem osobistym w Alior Banku, gdzie przy utworzeniu rachunku niepotrzebna będzie wizyta w oddziale banku, a nawet odwiedziny kuriera z umową. Jest ona bowiem zawierana na podstawie wniosku składanego elektronicznie oraz zwykłego przelewu, dokonywanego z dotychczasowego banku. Poza tym, Alior Bank również zdecydował się na wycofanie opłaty za otwarcie i prowadzenie rachunku, jak i przelewów złotowych wykonywanych za pośrednictwem bankowości elektronicznej lub telefonicznej. Nie zapłacimy również za utworzenie, modyfikację i odwołanie zlecenia stałego, wykonywanego w systemie mobilnym oraz wyciąg i wypłatę z rachunku w kasie banku (*).


Głos rozsądku
Zgodnie z obliczeniami dokonywanymi na potrzeby materiału „Konto bankowe na miarę” stwierdzono, że dokonanie 20 przelewów, 4 wypłat oraz pobrania wyciągu w oddziale w trybie miesięcznym, może być równoznaczne z kosztem 225zł miesięcznie. Co za tym idzie roczne utrzymanie tego rodzaju działalności bankowej, wiązałoby się z stratą 2.700 zł rocznie, więc czy nie opłaca się dokonać tych wszystkich operacji samodzielnie i zapłacić za nie całe 0zł? Odpowiadając na pytanie zawarte w tytule tekstu – Komu opłaca się mieć konto internetowe – odpowiedź jest jednoznaczna: wszystkim!

(*) – dane na podstawie Tabeli Opłat i Prowizji Banku

Produkty finansowe