Kiedy opłaca się "Rodzina na swoim"?

Kiedy opłaca się Rodzina na swoim?

Rodzina na swoim” stanowić może doskonałą pomoc w drodze, ku wymarzonej, pierwszej własnej nieruchomości. Partycypacja Skarbu Państwa na poziomie 50% wartości odsetek pierwszych ośmiu lat kredytu złagodzi wstrząs finansowy, związany zaciągniętym zobowiązaniem niemałej wysokości. Ostatnie zmiany prawne, doprowadziły do poszerzenia grupy odbiorców programu również o wcześniej pominiętych singli lecz spowodowały poza tym wprowadzenie ograniczeń wiekowych potencjalnych beneficjentów. Kto i ile może skorzystać z udziału w „Rodzinie na swoim”?

Założenie „Rodziny na swoim”

Program „Rodzina na swoim”, czyli program pomocy w ramach kredytów mieszkaniowych udzielanych na preferencyjnych warunkach, realizowany na podstawie ustawy z 8 września 2006 roku, dedykowany był początkowo małżeństwom oraz osobom samotnie wychowującym dzieci. Od końca sierpnia 2011 roku zmienił on jednak swój charakter i obecnie z preferencyjnego kredytu skorzystać mogą również single. Jego podstawowym założeniem jest obowiązująca w okresie pierwszych ośmiu lat dopłata w wysokości różnowartości 50% należnych z tytułu kredytu odsetek. Nowelizacja wymienionej wyżej ustawy spowodowały, że udział w programie mogą wziąć osoby w wieku do 35lat, przy czym z warunku tego zwolnione zostały osoby samotnie wychowujące dzieci. Innym warunkiem uczestnictwa w „Rodzinie na swoim” jest nabycie nieruchomości o maksymalnej powierzchni do 75m2 dla mieszkań (single 50m2) oraz 140m2 dla domów, przy czym maksymalna powierzchnia do jakiej wypłacane są dopłaty, to odpowiednio 50m2 dla mieszkań (30m2dla singli) oraz 70m2 dla domów. Ewentualne różnice w metrażu kredytobiorcy zobowiązani są całkowicie sfinansować samodzielnie. Poza tym wartość nabywanego metra kwadratowego nieruchomości nie może przekroczyć wartości, jaką ustala się w sześciomiesięcznym trybie, oddzielnie dla każdego z województw. Limit ten obowiązuje proporcjonalnie w skali 1:1 dla nieruchomości rynku pierwotnego oraz 1: 0,8 dla rynku wtórnego tzn.: jeśli jego wysokość ustalona zostanie na 6.500 zł, to limit rynku wtórnego wynosił będzie odpowiednio 80% jej wartości, czyli 5.200zł.

 

Ile można zaoszczędzić?

Formalności związane z pozyskaniem kredytu w ramach programu „Rodzina na swoim” są podobne do tych stosowanych zwyczajowo w przypadku kredytów mieszkaniowych bez preferencyjnych warunków spłaty. Kredyty te udzielane są przez ustawowo do tego upoważnione instytucje, które sygnowały Bankiem Gospodarstwa Krajowego z odpowiednią umowę, tj. wybrane banki i Spółdzielcze Kasy Oszczędnościowo –Kredytowe.

„Rodzina na swoim” ,to spore oszczędności. Dla nieruchomości o wielkości 50 metrów kwadratowych o wartości 150.000zł oraz kwocie trzydziestoletniego kredytu rzędu 110.000zł, spłacanego w równych ratach, oprocentowanego 6,22% - odpowiednio marża 1,29%, WIBOR 4,93% oszczędności w  porównaniu z kredytem pozbawionym preferencyjnych warunków na przestrzeni ośmiu lat objętych programem, wyniosą 24.989,92zł. W trakcie 96 miesięcy programu klient odprowadzał będzie stałą ratę w wysokości 470,32zł, a po okresie tym wzrośnie ona do wartości 625,41zł.

Na co zwrócić uwagę?

Zaciągając zobowiązanie z preferencyjnymi dopłatami Skarbu Państwa pamiętać należy, że mimo dofinansowania kredytu, równie istotna jest analiza ofert banków kwalifikowanych. Dodatkowo kredytobiorcy winni zwrócić uwagę na fakt, że po ośmiu latach finalnie ich rata kredytu wzrośnie mogąc wpłynąć na płynność finansową, dlatego nie należy kierować się jej początkowo zaniżoną wartością, a wskaźnikiem po zakończeniu programu. Warto również dokładniej przyjrzeć się kredytom z ratami malejącymi, które dodatkową obniżą ogólny koszt zobowiązania.


 

Produkty finansowe