Jak zwiększyć zdolność kredytową?

Wskaźnik zdolności kredytowej ściśle powiązany jest z faktorem ryzyka banku oraz sytuacją majątkową pożyczającego. Wyższa zdolność wpływa nie tylko na możliwość uzyskania koniecznej – wnioskowanej kwoty, ale również nierzadko powiązana jest z udzieleniem korzystniejszych warunków kredytowania. Od czego zależy i jak w prosty sposób zwiększyć zdolność kredytową?


Wskaźnik zdolności kredytowej


Zdolność kredytowa to nic innego, jak wskaźnik możliwości spłaty danego zobowiązania kredytowego. Bank każdorazowo przed jego udzieleniem bada, czy ryzyko związane z udostępnieniem środków finansowych nie jest zbyt duże, tj. czy klient będzie w stanie terminowo wywiązywać się ze spłaty poszczególnych rat kredytu. Wskaźnik zdolności zależy przy tym tak od samej sytuacji majątkowej pożyczającego, jak również wybranego przez niego produktu. Do czynników bankowych mających wpływ na zdolność należy między innymi waluta kredytu, jego wartość i model zabezpieczenia, okres, jak i forma jego spłaty, czyli wybór pomiędzy ratami malejącymi, a stałymi.

Punkty, które istotne będą przy analizie sytuacji majątkowej potencjalnego kredytobiorcy, to wielkość jego zarobków, obecność innych obciążeń kredytowych (w tym kart kredytowych), wysokość wydatków związanych z utrzymaniem gospodarstwa domowego, fakt czy wynagrodzenie podzielone jest na cześć stałą i premiową, dotychczasowa historia kredytowa oraz wcześniejsza współpraca z bankiem.


By uzyskać kredytowanie


Analizując powyższe czynniki należy sobie jednak zdawać sprawę, że każdy bank posiada nieco odmienny algorytm wyliczania zdolności kredytowej. Jeśli jej wysokość okaże się niewystarczająca można zwiększyć jej wskaźnik poprzez:


- Redukcję zobowiązań: dotyczy to tak kredytów i pożyczek, jak limitu w rachunku i kart kredytowych, nawet jeśli nie została na nich uruchomiona linia kredytowa. W miarę możliwości należy dlatego spłacić lub zmniejszyć wartość dodatkowych zobowiązań i zrezygnować z posiadania kart kredytowych.


- Zmianę waluty kredytu: ze względu na występujące przy kredytach walutowych ryzyko zmiany kursu wymiany, zdolność kredytowa jest w ich przypadku ustalana nieco inaczej niż przy kredytach złotowych. Jest ono niejako doliczane do wartości kredytu, dlatego rozważyć należy ewentualną zmianę waluty kredytu z USD, EUR czy CHF na PLN.


- Wydłużenie okresu kredytowania: zwiększenie okresu spłaty kredytu spowoduje bowiem jednocześnie zmniejszenie się wartości raty kredytowej oraz zmianę wskaźnika miesięcznych dochodów do zobowiązań.


- Raty równe zamiast malejących: Zastosowanie rat malejących powoduje znaczne podwyższenie wysokości rat początkowych oraz ich sukcesywne zmniejszanie wraz z upływem czasu spłaty kredytu. Raty równe, posiadające niezmienną wysokość w całym okresie kredytowania, są niższe od rat malejących w pierwszej fazie kredytowania, dlatego wpływają korzystniej na wskaźnik zdolności.


- Bank z premią: nie wszystkie banki w swojej polityce udzielania kredytów w równym stopniu respektują wartość otrzymywanych (nawet co miesiąc) premii i wyliczenia zdolności opierają wyłącznie na wysokości wynagrodzenia zasadniczego. Należy rozeznać się w postępowaniu poszczególnych banków i skorzystać z oferty tego, który uwzględni nawet premiową cześć wynagrodzenia.


- Inni kredytobiorcy: do postępowania udzielania kredytu zaangażować można dodatkowych kredytobiorców np. rodziców czy rodzeństwo, którzy niekoniecznie muszą stać się współwłaścicielami kredytowanej nieruchomości. Dodatkowe dochody i zabezpieczenie w postaci kredytobiorców zdecydowanie podniosą zdolność.

Produkty finansowe