Jak korzystać z karty kredytowej?

Karta kredytowa z założenia winna służyć nam, jako narzędzie pomocnicze w razie wystąpienia nagłych i nieprzewidzianych wydatków. Jej odpowiednia obsługa sprawić może, że stanie się ona nie tylko wygodną alternatywą płatniczą, ale i właściwie bezkosztowym rozwiązaniem.


Działanie karty kredytowej
Kluczem do zrozumienia działania kart kredytowych jest wyjaśnienie pojęć przyznawanego przez bank limitu kredytowego oraz okresu bezodsetkowego. Limit kredytowy, to granica wartości naszego zadłużenia względem banku, czyli maksymalna (wybrana) kwota, jaką bank udostępni nam w ramach posiadania karty. Okres bezodsetkowy natomiast, to czas w jakim należy spłacić zaciągnięte w ramach limitu kredytowego zobowiązanie, by nienaliczone zostały przewidziane umową z bankiem odsetki. Dopiero brak ponownego wyzerowania limitu kredytowego, czyli spłata wszystkich użyczonych pieniędzy w okresie bezodsetkowym, spowoduje uruchomienie kredytu i rozpocznie proces naliczania odsetek od kwoty pozostającej do uregulowania. W przypadku jednak terminowej lub wcześniejszej spłaty zobowiązania, kwota ta nie zostanie oprocentowana oraz rozpocznie się nowy okres bezodsetkowy.


Jak nie generować nadmiernych kosztów?
Pierwszym krokiem na drodze uniknięcia nadmiernych kosztów związanych z użytkowaniem karty jest jej odpowiedni dobór. Poza oprocentowaniem rocznym karty, warto więc zwrócić uwagę na ewentualne koszty dodatkowe związane z użytkowaniem karty, jak koszt jej wydania, oscylujący w granicach od 0 do ponad stu, a nawet dwustu złotych, czy ubezpieczenia. Jeśli już zdecydujemy się na ofertę jednego z banków pamiętajmy, że karta służyć ma wyłącznie w celu realizacji bezpośrednich płatności bezgotówkowych, a wypłata pieniędzy z bankomatu może (i najprawdopodobniej będzie) skutkowała rozpoczęciem okresu kredytowania. Następnie zwrócić należy uwagę czy istnieje możliwość wyeliminowania opłat związanych z użytkowaniem karty. Możliwe jest, że jej trzy- czy dziesięciokrotne użycie podczas pierwszych trzech miesięcy posiadania zwolni nas z obowiązku uiszczenia pierwszorocznej opłaty za użytkowanie lub tak, jak w przypadku oferty MultiBank, oplata ta będzie zwracana w 12 częściach, jeśli w każdym miesiącu dokonamy nią minimum jednej transakcji bezgotówkowej (*).


Kardynalną zasadą każdego użytkownika karty kredytowej chcącego uniknąć nadmiernych kosztów jest jednak, przede wszystkim spłata użyczonej przez bank kwoty w terminie tzn. przed upłynięciem okresu bezodsetkowego. Czas jego trwania jest zmienny w zależności od banku i wynosi dla przykładu 61 dni w przypadku BNP Paribas, 56 dni w Banku BGŻ czy 51 dni w banku BPS (*). Pamiętajmy, że o rozpoczęciu trwania okres bezodsetkowego decyduje zawsze pierwsza transakcja dokonana kartą w danym okresie, a każda kolejna płatność dokonana do momentu spłaty całego zobowiązania wchodzi w jego skład. Terminowa spłata zobowiązania pozwoli bowiem uniknąć sporych kosztów kredytowania pokazanych na przykładzie poniższego porównania karty kredytowej z kredytem gotówkowym.


Co wybrać?
Dla przykładu karta Banku Zachodniego WBK World MasterCard o 54 dniach okresu bezodsetkowego z limitem 5000zł posiada 20% oprocentowania w skali roku (*). Zgodnie z powyższym, nawet jeśli każdorazowo skorzystamy z 5000zł, jednak spłacimy zobowiązanie w terminie, nie powstaną żadne koszty dodatkowe. Jeśli jednak dojdzie do sytuacji, w której zobowiązanie nie zostanie uregulowane, zostanie na nie nałożone umowne oprocentowanie liczone od dnia zakupu, nie dnia zakończenia okresu bezodsetkowego. Jeśli zdecydujemy, że zadłużenie chcielibyśmy spłacić w ciągu 12 miesięcy będziemy zobligowani do uiszczenia łącznej kwoty 5.461,18zł. To więcej niż zapłacilibyśmy za oferowany przez BZWBK kredyt gotówkowy, którego rata miesięczna, to 453,63 zł, a co za tym idzie całość zobowiązania wynosi 5443,53zł (**).
* - zgodnie z informacjami serwisu internetowego Banku.
**- dane na podstawie porównywarki www.wbanku.pl.

Produkty finansowe