Jak funkcjonuje leasing osobisty?

Leasing do niedawana utożsamiany był jedynie jako narzędzie stosowane przez przedsiębiorstwa. Zmieniła to wprowadzona w 2011 r. ustawa o ograniczeniu barier administracyjnych dla obywateli i przedsiębiorców. Czym jest leasing osobisty, jakimi rządzi się prawami i jakie są jego zalety i wady?


Podwyższona dostępność

Leasing to najprościej rzecz ujmując porozumienie dwóch stron (finansujący – korzystający lub leasingodawca – leasingobiorca), z których jedna udostępnia prawo do użytkowania określonej rzeczy w zamian za rekompensatę finansową. Prawo to przekazywane jest na ściśle określony czas, który zwyczajowo kończy się możliwością przeniesienia własności w ramach uregulowania ostatniej raty wykupowej. Możliwość korzystania z tego rodzaju narzędzi zarezerwowana była do niedawna wyłącznie dla przedsiębiorstw.

Ten stan rzeczy zmieniony został poprzez wprowadzenie z dniem 1 lipca 2011 r. ustawy o ograniczeniu barier administracyjnych dla obywateli i przedsiębiorców, która uregulowała kwestię dostępności tak zwanego leasingu konsumenckiego, znanego również leasingiem osobistym lub prywatnym. Przed jej wprowadzeniem, teoretycznie również możliwe było korzystanie z jego zalet, jednak kwestię tę komplikowały wzajemnie wykluczające się postanowienia ustawy o podatkach dochodowych oraz o kredycie konsumenckim, które w praktyce - ze względu na problemy interpretacyjne - minimalizowały dostępność produktu na rynku.


Wady i zalety leasingu konsumenckiego

Co prawda leasing prywatny nie jest jeszcze w Polsce ani szeroko znany, ani popularny, jednak powodzenie jego stosowania obrazują sukcesy, jakie odnosi choćby na rynkach Europy Zachodniej, gdzie stał się on jednym z bardziej powszechnych narzędzi finansowania. Leasing ten posłużyć może do rozłożonego w czasie nabycia tak samochodu, jak i nieruchomości, sprzętu komputerowego oraz artykułów AGD czy RTV. Leasing osobisty może więc traktowany być jako alternatywa dla narzędzi bankowych, jak kredyty czy pożyczki.


Zdecydowaną zaletą leasingu konsumenckiego jest zredukowana prawie do minimum biurokracja, tak dokuczliwa w przypadku kredytów bankowych - wystarczą najczęściej dwa dowody tożsamości i zaświadczenie o zarobkach. Zawarcie umowy poza tym, że jest szybsze, to bywa bardziej dostępne i łatwiejsze, ponieważ stosowane w przypadku leasingu metody oceny zdolności kredytowej powodują, że jest ona najczęściej wyższa niż przy kredycie. W przypadku samochodów, kolejna zaletą jest możliwość uzyskania korzystnych rabatów na zakup oraz ich ubezpieczenie. Przedsiębiorstwa leasingowe poza tym, że zajmą się rejestracją auta, często dysponują dodatkowymi zniżkami wynikającymi ze stałej współpracy z dealerami i producentami aut.


Leasing konsumencki nie pozbawiony jest oczywiście wad. Główna z nich jest fakt, że w czasie trwania umowy jesteśmy jedynie użytkownikiem danego przedmiotu. Nie posiadamy więc prawa własności, które możemy uzyskać po wykupie (opcjonalnym) rzeczy, po uregulowaniu raty wykupu, której wysokość waha się od 1 do 10%. Inną wadą jest okres spłaty i konieczność uregulowania opłaty inicjującej (do 20% wartości) podczas podpisywania umowy leasingowej. Kredyt w banku może zostać udzielony na dłuższy od stosowanego w znakomitej większości przez firmy leasingowe okresu pięcioletniego. Wydłużenie okresu spłaty wpływa w oczywisty sposób na wysokość regulowanych co miesiąc rat, które mogą być przy leasingu po prostu wyższe. Najprostszym sposobem wybrania najkorzystniejszego rozwiązania będzie dlatego dokładne porównanie dostępnych na rynku ofert kredytów, pożyczek i leasingu.

Produkty finansowe