Co to jest pożyczka hipoteczna?

Nie ciesząca się oszałamiającą popularnością pożyczka hipoteczna, często mylnie utożsamiana z kredytem hipotecznym, to jeden z najtańszych dostępnych produktów bankowych. Pozwala na uzyskanie środków finansowych sięgających nawet 100% wartości zastawianej nieruchomości, a dodatkowo jest znacznie korzystniejsza od stosowanego częściej kredytu gotówkowego. Kiedy jej zaciągnięcie się opłaca?

Różnice pomiędzy pożyczką, a kredytem
Pożyczka hipoteczna, to umowa dwustronna, której istotą jest, jak sama nazwa wskazuje, zabieg polegający na przekazaniu przez instytucję finansową określonych śródków pieniężnych, na dany czas, w zamian za należne odsetki oraz ustanowienie hipoteki na nieruchomości stanowiącej zabezpieczenie spełnienia określonych umową obowiązków pożyczkobiorcy. Zastaw należącej do pożyczającego nieruchomości obniża tym samym ryzyko banku, co powoduje, że marża i oprocentowanie pożyczki hipotecznej ulega obniżeniu, stanowiąc godną uwagi alternatywę w stosunku do innych produktów bankowych.
Choć pojęcia te są często używane zamiennie, to mimo identycznego sposobu zabezpieczenia należności, pożyczka hipoteczna znacznie różni się od kredytu hipotecznego. Jest ona bowiem udzielana pożyczkobiorcy na dowolny cel, a jej kwestie prawne reguluje kodeks cywilny, nie tak jak w przypadku kredytów prawo bankowe. Standardowo również pożyczka charakteryzuje się wyższym niż kredyt hipoteczny oprocentowaniem, zależnym od oferty danego z banków.


Wady i zalety pożyczki hipotecznej
Porównując właściwości pożyczki hipotecznej, jako alternatywy dla kredytu gotówkowego zwrócić należy uwagę na jej główną wadę, czyli konieczność ustanowienia zastawu nieruchomości. Wymóg ten nie tylko determinuje kwestię rosnącej odpowiedzialności za zobowiązanie, ale i wypływa niekorzystnie na sam czas oczekiwania na przekazanie środków finansowych. Niezbędne formalności wydłużą procedurę udzielenia pożyczki nawet do około miesiąca oraz mogą w sposób niekorzystny wpłynąć na koszty początkowe jej otrzymania. Konieczne mogą okazać się dodatkowe ubezpieczenia nieruchomości i samego pożyczkobiorcy, wycena nieruchomości oraz inne nakłady administracyjno – prawne powiązane z ustanowieniem zabezpieczenia hipotecznego.


Jednocześnie taki sposób finansowania nie jest pozbawiony oczywiście zalet, jak wspomniana wyżej dowolność celu czy możliwość rozłożenia płatności zobowiązania na długi okres spłaty, sięgający w przypadku Raiffeisen Bank nawet 35 lat. Pożyczka zabezpieczona hipoteką może zostać również przyznana na znaczną sumę, nierzadko w wysokości nawet 100% wartości zastawionej nieruchomości. Jednak jej najistotniejszą zaletą w porównaniu z kredytem gotówkowym, pozostaje niższy koszt związany ze zredukowaną wartością oprocentowania rocznego zobowiązania.


Dla przykładu zakładając wartość zobowiązania w wysokości 50.000,00 PLN oraz 5 letni kres kredytowania w przypadku BZWBK oprocentowanie rzeczywiste kredytu gotówkowego, to 19,99%, miesięczna rata stała wynosiła będzie 1.215,64 zł (*). Oprocentowanie pożyczki hipotecznej stanowiło będzie odpowiednio 10,2%, a sama rata zmaleje do 931,34zł (*). Różnica sumy rat na przestrzeni całego okresu spłaty wyniesie w tym przypadku całe 17.058,00zł. Podobnie kwestia dla tych samych założeń kredytowych wyglądała będzie w Kredyt Banku, gdzie oprocentowanie rzeczywiste kredytu gotówkowego równe będzie 20%, a przynależna rata sięgnie wartości 1.215,90zł (*). Korzystniejsza pożyczka hipoteczna, to zaledwie 9,2% oprocentowania oraz comiesięczna rata wynosząca 906,25zł(*), co spowoduje, że suma rat zobowiązania wyniesie 54.375,00zł i będzie o 18.579zł niższa od sumy rat analogicznego kredytu gotówkowego.
*) Dane na podstawie porównywarki wbanku.pl.

Produkty finansowe