Co to jest bankowa promesa kredytowa?

Pierwszym krokiem na drodze nabycia upatrzonej nieruchomości jest kontrola wysokości zdolności kredytowej, czyli kwoty, którą zgodnie ze stasowanymi przez bank wykładnikami, jest on w stanie nam pożyczyć, opierając się na przekazanych przez nas danych dotyczących wysokości zarobków czy posiadania innych zobowiązań kredytowych. Czy kredytowa promesa bankowa rzeczywiście gwarantuje otrzymanie kredytu, którego wysokość faktycznie odzwierciedla wyliczoną zdolność?


Deklaracja udzielenia kredytu


Uzyskanie formalnego potwierdzenia wyliczonej przez bank zdolności kredytowej oraz zobowiązania o udzieleniu kredytu, jest szczególnie istotne w przypadkach zawierania ze sprzedającym przedwstępnej umowy o kupno nieruchomości, zakładającej przekazanie zadatku. Dzieje się tak, ponieważ w przypadku braku finalizacji transakcji sprzedaży, przepada on bezzwrotnie na korzyść sprzedającego (obecnie wysokość zadatków lub zaliczek oscyluje w granicach od kilku do kilkunastu procent wartości nabywanej nieruchomości). Co za tym idzie przed sygnowaniem tego rodzaju zobowiązania należy zabezpieczyć się wystawianą przez bank promesą kredytową. Jest ona deklaracją banku, w której potwierdza on, że nasze możliwości finansowe są wystarczające do realizacji określonej w promesie transakcji kredytowej, po spełnieniu ściśle uzgodnionych warunków ubiegania się o kredyt.


Promesa promesie nie równa


Niestety w zależności od banku, promesa traktowana jest również na dwa różne sposoby. W części z nich jest ona sprecyzowaną analizą przypadku, w której bank rzeczywiście deklaruje wiążącą możliwość udzielenia konkretnego zobowiązania kredytowego. W drugiej części banków jednak, promesa traktowana jest jako deklaracja niewiążąca, co znaczy, że jest ona jedynie dokumentem wstępnie potwierdzającym nasze możliwości kredytowe, posiadającym charakter informacyjny. W związku z tym, by wyeliminować jakiekolwiek niedomówienia, należy z bankiem każdorazowo ustalić z jakiego rodzaju dokumentem mamy do czynienia i ewentualnie wynegocjować możliwość otrzymania wiążącej deklaracji, pozwalającej na pozbawione ryzyka dalsze działania zakupowe. Wspomnieć należy również, że dokument bankowej promesy kredytowej nie jest świadczeniem bezpłatnym. Jej koszt może oscylować nawet w okolicach kilkuset złotych. Do tego szczególną uwagę zwrócić należy na termin ważności zobowiązania banku. Standardowo postanowienia promesy ważne są około 30 dni od momentu jej wystawienia (trwa to około 2-3 dni), lecz coraz częściej pojawiają się także bardziej dogodne promesy o wydłużonym terminie obowiązywania.


Ważne, by zwrócić uwagę na fakt, że:
- promesa jest dokumentem o ściśle określonym okresie obowiązywania, po upłynięciu którego tarci ważność, dlatego postaraj się o promesę, gdy już wybierzesz nieruchomość i wstępnie wynegocjujesz warunki jej sprzedaży,
- nie należy podpisywać umowy przedwstępnej ze sprzedającym zawierającej zapis o zadatku nie posiadając promesy, w przeciwnym wypadku możesz stracić wyłożone pieniądze,
- promesa może posiadać charakter wiążący lub jedynie informacyjny, dlatego przed złożeniem dyspozycji o jej wystawienie upewnij się, jaki dokument otrzymasz w zamian za kilkusetzłotową opłatę,
- jako klient banku masz prawo do uzyskania wszelkich informacji dotyczących samej bankowej promesy kredytowej (koszt, termin, charakter, okres wystawienia), jak i warunków proponowanego kredytu – zawsze korzystaj ze swojego prawa do pełnej informacji kredytowej.

Produkty finansowe