Ponad 100 mln zł dla województwa łódzkiego od ING Banku

ING Bank Śląski podpisał umowę z województwem łódzkim na zaangażowanie kredytowe w wysokości 107.300.000 zł. Jest to największe zaangażowanie kredytowe udzielone samorządom przez ING w tym roku.

Zwycięska oferta, w przetargu ogłoszonym przez województwo łódzkie, została przygotowana przez Region Korporacyjny ING Banku Śląskiego w Łodzi, zarządzany przez Adama Sar, Dyrektora Regionalnego. Kredyt długoterminowy zostanie przeznaczony na pokrycie planowanego w uchwale budżetowej na 2011 rok deficytu budżetowego województwa. Umowa podpisana w dniu 08.09.2011 r. obowiązuje do 31.12.2020 r. Przypominamy, że ING Bank Śląski ma silną pozycję w regionie łódzkim. W ciągu ostatnich dwóch lat bank podpisał umowy na obsługę budżetów m.in. Kielc i Pabianic.

Oferta ING Banku Śląskiego dla sektora JST to szeroki wachlarz produktów standardowych obejmujący podstawowe rozwiązania z zakresu zarządzania środkami finansowymi, jak również produktów kredytowych, spełniających oczekiwania JST zawarte w przetargach na udzielenie kredytu. W tym zakresie klienci mogą skorzystać z długoterminowych kredytów związanych z finansowaniem projektów inwestycyjnych oraz finansowaniem planowanego deficytu budżetu.

Produkty finansowe