PKO Bank Polski mecenasem Europejskiego Kongresu Kultury

PKO Bank Polski jest mecenasem Europejskiego Kongresu Kultury (EKK). To jedno z największych i najważniejszych wydarzeń Krajowego Programu Kulturalnego Polskiej Prezydencji 2011 rozpoczęło się 8 września br. we Wrocławiu. PKO Bank Polski od lat patronuje przedsięwzięciom z dziedziny kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, sportu i edukacji. Poprzez Fundację angażuje się także w działalność społeczną. Swoim patronatem objął zarówno cykl imprez inauguracyjnych, jak i cały, półroczny Krajowy Program Kulturalny Polskiej Prezydencji 2011. W jego ramach w Polsce i w wielu krajach Unii Europejskiej odbędą się imprezy realizujące hasło „Art for Social Change” – kultura jako narzędzie zmiany społecznej. 8 września br. Wrocław stał się kulturalnym sercem Europy. Kongres rozpoczął się w Hali Stulecia wykładem Zygmunta Baumana wybitnego polskiego filozofa i socjologa. Podczas czterech dni i trzech nocy EKK spotka się ponad trzystu polskich i zagranicznych artystów, naukowców oraz filozofów. Swoje projekty przedstawią m.in. Krzysztof Penderecki, Grzegorz Jarzyna, Krystian Lupa, Jonny Greenwood, Brian Eno i Aphex Twin.
Produkty finansowe