7.11.2012 RPP obniżyła stopy procentowe

- Kwestie reputacyjne oraz niepewność członków rady co do reakcji rynków, a w szczególności kursu złotego, na bardziej agresywne ruchy spowodowały, że RPP obniżyła stopy jedynie o 25 pb. Kolejna obniżka już w grudniu - mówi Ernest Pytlarczyk, główny ekonomista BRE Banku.

Dziś równolegle z decyzja rady zostaną opublikowane wyniki najnowszej projekcji inflacyjnej. Ścieżka projekcji zostanie obniżona względem poprzedniej wersji zarówno w przypadku PKB, jak i inflacji (powrót do celu w przyszłym roku). - Mało jednak prawdopodobne, aby rewizja projekcji okazała się „drastyczna” i znacząco wpłynęła na konsensus rynkowy - ocenia Ernest Pytlarczyk. - Naszym zdaniem realizacja ścieżeki PKB i inflacji mogą okazać się jednak jeszcze niższe niż wskazania projekcji, co oznaczałoby recesję w I połowie 2013 i osiągnięcie przez inflację celu w I kw. 2013 - dodaje ekonomista. Będzie to oczywiście skutkować głębszym niż obecnie wyceniane poluzowaniem monetarnym (skala nawet 150 punktów bazowych). - Kolejnej obniżki stóp spodziewamy się już w grudniu - przewiduje główny ekonomista BRE Banku.

Produkty finansowe