Kolejny rekord ceny złota

We wtorek 6 września złoto pobiło kolejny rekord osiągając poziom 1 923,70 USD za uncję. Po osiągnięciu rekordu nastąpiła krótka korekta, po czym kurs powrócił na trend wzrostowy. Pozycja złota jako bezpiecznej przystani dla inwestorów wydaje się niezagrożona. Podstawy do wzrostów mają bowiem podłoże fundamentalne. Kolejne tygodnie przynoszą niepomyślne informacje z gospodarki Stanów Zjednoczonych oraz strefy euro. Dodatkowo wg wielu analityków zdecydowana akcja SNB na franku, powinna zwiększyć atrakcyjność złota jako bezpiecznego schronienia kapitału. Warto więc skorzystać z aktualnej koniunktury i zainwestować w złoto. Ciekawą ofertę posiada Amber Gold. Spółka oferuje lokaty w złoto z gwarantowanym oprocentowaniem do 15% w skali roku. Oferta Amber Gold umożliwia praktycznie każdemu skorzystanie z trwającej aktualnie koniunktury. Kwoty lokat rozpoczynają się bowiem już od 1 tys. zł, maksymalna kwota to 1 mln zł. Również okresy inwestycyjne są bardzo elastyczne, gdyż umożliwiają założenie lokaty na okres od 1 do 60 miesięcy. Dla przykładu lokata w złoto WYŻSZY ZYSK umożliwia ulokowanie swoich pieniędzy na okres 6, 12, 24, 36, 48 lub 60 m-cy. Oprocentowanie tej lokaty wynosi 12% w przypadku okresów od 6 do 24 m-cy oraz 15% w przypadku okresów od 36 do 60 m-cy. Krótkookresowe korekty na rynku złota mogą być okazją dla Klientów Amber Gold do uzyskania większego niż gwarantowane oprocentowanie. Założenie lokaty w złoto WYŻSZY ZYSK w takim momencie oznacza bowiem, że kurs złota jest stosunkowo niski. W przypadku, gdy po korekcie nastąpi znaczny wzrost, wówczas korzystnym rozwiązaniem dla Klienta może być rozwiązanie umowy przed czasem i wówczas wynagrodzenie zostanie przeliczone po bieżącym kursie. W przypadku wcześniejszego rozwiązania umowy, należy brać jednak pod uwagę bieżące kursy wybranego metalu szlachetnego oraz konsekwencje rozwiązania umowy. Lokaty Amber Gold można założyć zarówno przez internet, jak i w jednej z licznych placówek. Zgodnie z aktualnie realizowaną przez Amber Gold strategią rozwoju sieci sprzedaży, do końca 2011 roku, za obsługę Klientów odpowiadać będzie ok. 300 pracowników Amber Gold, zatrudnionych w 20 Oddziałach, 30 Punktach Obsługi Klienta (POK) oraz 30 AGpunktach.
Produkty finansowe