29.01.2013 Bez opłaty dystrybucyjnej w ING Banku Śląskim

ING Bank Śląski wprowadził ofertę specjalną polegającą na obniżeniu o 100% opłaty pobieranej od nabyć jednostek uczestnictwa, również w ramach zlecenia zamiany i konwersji, funduszy inwestycyjnych oferowanych przez bank. Oferta specjalna obowiązuje do 29 marca 2013 roku.

Nabycia bez opłaty dystrybucyjnej dotyczą funduszy inwestycyjnych Amplico, Aviva Investors, Investors, ING oraz Union Investment dostępnych w ofercie ING Banku Śląskiego. Pełna lista funduszy inwestycyjnych oferowanych przez bank jest określona w Komunikacie dla Klientów korzystających z usług Banku w zakresie przyjmowania i przekazywania zleceń nabycia lub odkupienia tytułów uczestnictwa w instytucjach wspólnego inwestowania.

Szczegółowe zasady nabyć jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych bez opłaty dystrybucyjnej za pośrednictwem ING Banku Śląskiego zawarte są w Regulaminie oferty specjalnej dostępnym w oddziałach banku i na stronie internetowej.

Produkty finansowe